Hyvä tietää

Muutos- ja peruutusehdot

Matkan peruutus ilman erityistä syytä:

  • Kaksi kuukautta (2 kk) ennen matkan alkua kuluton peruutus.
  • 2 kk – 1 kk ennen matkan alkua peruutuskuluina peritään toimistokulut 15 € / henkilö.
  • 1 kk – 14 vrk ennen matkan alkua peruutuskuluina peritään 50 % matkan hinnasta.
  • Vähemmän kuin 14 vrk ennen matkan alkua peruutuskuluina peritään koko matkan hinta.
  • 1 kk ennen matka alkua muutoskulut 15 € / muutos / hlö (esim. bussiin nousupaikan vaihto)

Jos matkan peruutuksesta on lääkärintodistus, peruutuksesta peritään toimistokulut 15 € / henkilö sekä todelliset, palveluntuottajien veloittamat kulut täysimääräisinä (esim. laivayhtiön veloittamat ruokakulut).

Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, joka korvaa sairaustapauksen johdosta perutun matkan kulujen kattamisen.

Jos risteily on varattu siten, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan hyttiin ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi hytin matkustajamäärän mukainen lisämaksu, joka vähennetään matkansa peruuttaneelle palautettavasta maksusta.

Jos matkaa ei peruuteta ennen matkan alkua tai matkustaja ei saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen. Matka täytyy peruuttaa puhelimitse Harmonikkaliiton toimistoon p. 044 493 6113.

Matkustajan oikeus peruuttaa risteily ylivoimaisen esteen vuoksi

Matkustajan peruuttaessa matkansa ylivoimaisen esteen takia, peruutuksesta peritään toimistokulut 15 € / henkilö sekä todelliset, palveluntuottajien veloittamat kulut täysimääräisinä (esim. laivayhtiön veloittamat ruokakulut). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan jos,

  • hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoitus on sovittu samaan hyttiin tai
  • hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta henkilöä, jonka majoitus on sovittu samaan hyttiin kyseisen matkustajan kanssa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.

Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan hyttiin ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa edellä määritellyn ylivoimaisen esteen takia, ei matkanjärjestäjällä ole oikeutta henkilömäärän mukaiseen lisämaksuun. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus tarvittaessa tehdä muun seurueen majoitukseen peruutuksista johtuvat tarkoituksenmukaiset muutokset, jos matkan taso ei laske sovitusta.

 

Matkavakuutus

Suosittelemme matkavakuutusta kaikille matkustajille.

Ikäsäännöt

Kaikilla alle 18-vuotiailla, jotka eivät matkusta huoltajan kanssa, tulee olla mukana huoltajan allekirjoittama matkustuslupa. Lisäksi mukana tulee olla huoltajan valtuuttama yli 25-vuotias valvoja sekä tarvittavat kaavakkeet asianmukaisesti täytettyinä.

Kaavakkeet ja ikäsäännöt löytyvät TallinkSiljan internet-sivuilta.

Lisätietoja

Mikäli mielessänne on sellaista kysyttävää, jota ei sivuiltamme löydy, ottakaa yhteyttä toimistoomme, autamme mielellämme. Harmonikkaliiton toimiston p. 044 493 6113.